ERÜ Tıp Fakültesi
   

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Duyurusu

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NDAN

      “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1.  Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (fakülteden fakülteye) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3.  Yatay geçiş için öğrencinin;

      a)    Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.

      b)   Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.

      c)   Disiplin cezası almamış olması gerekir.

4.  Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;

      a)  Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 100’lük sistem dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.

      b)   Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.

  B-İSTENEN BELGELER

 

1.      Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçesi.  Dilekçe örneği indir

2.      Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)

         Transkriptte GANO 100’lük sisteme göre düzenlenmiş olmalıdır.

3.      Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

4.      ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

5.      Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri. Okuduğu okul ya da okulların tüm ders konuları, saatleri ve kredilerinin detaylı olarak görüldüğü eğitim öğretim rehberi verilmelidir.

6.      Her dönem için fakültemizin teorik ve pratik ders kredilerine uyumunu gösteren ekteki formlar doldurulmalı ilgili fakültenin dekanlığı tarafından onaylanmalı ve imzalanmalıdır ( Dönem 1Dönem 2  - Dönem 3Dönem 4  -  Dönem 5).

NOT 1: İstenilen belgelerin tamamının fakülte tarafından onaylı (mühürlü ve imzalı) olması gerekmektedir.

 

NOT 2: Yapılan değerlendirmede ders içeriği yeterli bulunmayan öğrenciler alması gereken dersi bir alt sınıftan aldıktan sonra başvurduğu döneme devam edebilir.

 

 C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
  Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
 Başlangıç   Bitiş  Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş 
TIP FAKÜLTESİ 10.7.2017 14.07.2017 17.07.2017 21.07.2017 26.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 07.08.2017 11.08.2017

Başvuru ve kayıt işlemleri son başvuru ve kayıt tarihinde,  mesai  saati bitimine kadar yapılabilir.

Başvuru ve kayıt işlemleri son başvuru ve kayıt tarihinde,  mesai  saati bitimine kadar yapılabilir.

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.        

2.  Başvurular Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri’ne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.  Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

YOKSIS_BIRIM_ID

BIRIM_ADI

KILAVUZ_KODU

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

TIP FAKÜLTESİ

135534

TIP PR.

103510411

4

 -

4

4

 -

4

 -