ERÜ Tıp Fakültesi
   

 

TUS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

   

                   

 1. Dilekçe   (İndir)

 2. Özgeçmiş   (İndir)

 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

 4. İkametgâh İlmühaberi ve fotokopisi

 5. Adli sicil kaydı belgesi ve fotokopisi

 6. Lise Diploması (1 adet aslı gibidir onaylı – 1 adet normal fotokopi)

 7. Çıkış belgesi ya da diploma ve fotokopisi

 8. TUS yerltirme sonucu internet çıktı (2 adet)

 9. 12 adet fotraf

 10. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve fotokopisi

 11. Lisede hark okunduysa ilgili lise mürlüğünden hazırlık okunduğunu belirten alınacak belge ve fotokopisi

 12. Şu an çalışanlar ya da herhangi bir kurumda çalışıp istifa edenler için ilgili İl Sağlık Mürlüğünden veya üniversite ise Rektörlükten alınacak hizmet belgesi ve fotokopisi

 13. Sağlık Kurulu Raporu (Fakültemiz Hastanesinden Anması Zorunludur.)

 14. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (İndir) 

 

NOT:      Müracaatlar şahsen yapılacak olup, TUS Yerltirme Sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren

              10 (on) iş günü içerisinde kayıt yaptırılacaktır.

 

 

İletişim in: 0 352 207 66 66 23003