ERÜ Tıp Fakültesi
   

 

YABANCI UYRUKLU ASİSTAN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

   

                   

(*) Dilekçe

(*) Özgeçmiş

TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

Diploma Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi

Pasaport Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi

YÖK Denklik Belgesi

Taahhütname (Türkiye’deki eğitim süresince tüm ihtiyaçların biri tarafından karşılanacağına dair noterden alınacak.)

(**) Türkçe Dil Eğitim Belgesi

Adli Sicil Kaydı (Türkiye’den alınacaktır.)

12 Adet Fotoğraf

Sağlık Kurulu Raporu (Fakültemiz Hastanesinden alınması zorunludur.)

 

 (*) Dekanlıkta doldurulacaktır.

 

(**) Kayıt esnasında bulunmadığı durumda göreve başlama tarihinden geçerli olmak üzere

       1 (bir) yıl içerisinde temin edilip, Dekanlığa bırakılması zorunludur.

 

 

İletişim in: 0 352 207 66 66 23003