ERÜ Tıp Fakültesi
   

 

YDUS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

   

 1. Dilekçe (indir

 2. Özgeçmiş  (indir)

 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

 4. İkametgâh İlmühaberi ve fotokopisi

 5. Adli sicil kaydı belgesi ve fotokopisi

 6. Uzmanlık Belgesi  

 7. Lise Diploması (1 adet aslı gibidir onaylı – 1 adet normal fotokopi)

 8. Çıkış belgesi ya da diploma ve fotokopisi

 9. YDUS yerltirme sonucu internet çıktı (2 adet)

 10. 12 adet fotraf

 11. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve fotokopisi

 12. Lisede hark okunduysa ilgili lise mürlüğünden hazırlık okunduğunu belirten alınacak belge ve fotokopisi

 13. Şu an çalışanlar ya da herhangi bir kurumda çalışıp istifa edenler için ilgili İl Sağlık Mürlüğünden veya üniversite ise Rektörlükten alınacak hizmet belgesi ve fotokopisi

 14. Sağlık Kurulu Raporu (Fakültemiz Hastanesinden Anması Zorunludur.)

 15. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (İndir)

 

 

NOT:      Müracaatlar şahsen yapılacak olup, YDUS Yerltirme Sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü

               içerisinde kayıt yaptırılacaktır.

 

 

İletişim in: 0 352 207 66 66 23003