ERÜ Tıp Fakültesi
   

 

Thomson Reuters® Web of Science® bünyesinde "Emerging Sources Citation Index" isimli yeni bir indeks oluşturulmuş ve bu indeks kapsamına alınan dergiler 2015 yılı sonu itibarıyla WoS da görünür hale gelecektir. Bu indeks SCI, AHCI, SSCI ve SCI-Expanded indekslerinden farklı bir indeks olacaktır, fakat kapsam içerisinde indekslenen dergilerdeki makaleler taranabilecek ve bu makalelere WoS kapsamı içerisinde alınan atıflar takip edilebilecektir. ESCI kapsamına yüksek kalitede, peer-review yayın yapan, bölgesel veya uluslararası güncel ve yeni bilimsel katkı sağlayan dergileri almaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dergisi Erciyes Medical Journal bu yeni indekse kabul edilmiş ve 2015 yıl sonu itibarıyla  WoS taramalarında ESCI kapsamında görünür hale gelecektir.

 

Daha fazla bilgi: http://wokinfo.com/media/pdf/S024651_Flyer.pdf

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı