Araştırma Görevlileri

Ana Sayfa >

- Dilekçe (indir)

- Özgeçmiş  (indir)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

- İkametgâh İlmühaberi ve fotokopisi

- Adli sicil kaydı belgesi ve fotokopisi

- Uzmanlık Belgesi 

- Lise Diploması (1 adet aslı gibidir onaylı – 1 adet normal fotokopi)

- Çıkış belgesi ya da diploma ve fotokopisi

- YDUS yerleştirme sonucu internet çıktısı (2 adet)

- 12 adet fotoğraf

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve fotokopisi

- Lisede hazırlık okunduysa ilgili lise müdürlüğünden hazırlık okunduğunu belirten alınacak belge ve fotokopisi

- Şu an çalışanlar ya da herhangi bir kurumda çalışıp istifa edenler için ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden veya üniversite ise Rektörlükten alınacak hizmet belgesi ve fotokopisi

- Sağlık Kurulu Raporu (Fakültemiz Hastanesinden Alınması Zorunludur.)

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (İndir)

NOT:      Müracaatlar şahsen yapılacak olup,

              YDUS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren

              10 (on) iş günü içerisinde kayıt yaptırılacaktır.
 
İletişim için: 0 352 207 66 66 – 23003

kayseri web tasarımı kayseri web tasarım