Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Araştırma Görevlileri

Ana Sayfa >

-  (*) Dilekçe

-  (*) Özgeçmiş

-  TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

-  Diploma Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi

-  Pasaport Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi

-  YÖK Denklik Belgesi

-  Taahhütname (Türkiye’deki eğitim süresince tüm ihtiyaçların biri tarafından karşılanacağına dair noterden alınacak.)

-  (**) Türkçe Dil Eğitim Belgesi

- Adli Sicil Kaydı (Türkiye’den alınacaktır.)

-  12 Adet Fotoğraf

-  Sağlık Kurulu Raporu (Fakültemiz Hastanesinden alınması zorunludur.)

 (*) Dekanlıkta doldurulacaktır.

(**) Kayıt esnasında bulunmadığı durumda göreve başlama tarihinden geçerli olmak üzere

       1 (bir) yıl içerisinde temin edilip, Dekanlığa bırakılması zorunludur.

İletişim için: 0 352 207 66 66 – 23003