ERÜ Tıp Fakültesi
   

 

BAŞVURU FORMLARI

 

Biyoeşdeğerlilik / Biyoyararlanım Etik Kurul Başvurusu için

 

Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlilik formları kullanılacaktır.

 

BİYOYARARLANIM BİYOEŞDEĞERLİK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

 

DOSYA MÜRACAATLARI BU TARİHTEN SONRA ALINACAKTIR.
 

Başvuru dosyaları toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesi teslim edilecektir.

 

Eksik evraklı başvuru dosyaları değerlendirilmeyecektir.

 

FİRMALARIN DİKKATİNE
 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) da alınan  kanların klinik çalışmalarda kullanılacak ibaresi yerine,  sadece bu çalışma için kullanılacaktır ibaresinin eklenip koyu renkle yazılması.

Analiz merkezine gönderileceği belirtilen cümlenin de koyu renk yazılmasına dikkat edilmesi.

İstediğiniz zaman çalışmadan ayrılabilirsiniz kısmının koyu renkle yazılmasına dikkat edilmesi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSYALARIN TESLİM ADRESİ             

 

Şükriye Yenisu

 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı  38039 Kayseri

 

Tel: 0 352 437 49 10-11

 

Email: sukriye@erciyes.edu.tr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------