Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Tıp Fakültesi Yeterlilikler Komisyonu 

Prof. Dr. Meda Kondolot

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. İskender Gün

Başkoordinatör

Doç. Dr. Kürşat Gündoğan

Başkoordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu

Dahili Tıp Bilimleri

 Prof. Dr. Erdoğan Unur

Temel Tıp Bilimleri

Prof. Dr. İrfan Özyazgan

Cerrahi Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Melis Naçar

Tıp Eğitimi

Prof. Dr. Zeynep Baykan

Tıp Eğitimi

 

 PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu

Dekan

 Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu

Dahili Tıp Bilimleri

 Doç. Dr. Sibel Akın

Dahili Tıp Bilimleri

 

Temel Tıp Bilimleri

 Prof. Dr. İrfan Özyazgan

Cerrahi Tıp Bilimleri

 Prof. Dr. Melis Naçar

Tıp Eğitimi

 Prof. Dr. Zeynep Baykan

Tıp Eğitimi

 

KOORDİNATÖRLER KURULU

Dekan

Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Meda Kondolot

 

 Başkoordinatör

 Doç. Dr. İskender Gün

 Başkoordinatör Yardımcısı

 Doç. Dr. Kürşat Gündoğan

DÖNEM I

 Dönem I Koordinatörü

 Doç. Dr. Zuhal Hamurcu

 Dönem I Koordinatör Yardımcısı

 Doç. Dr. Arzu Hanım Yay

 Dönem I Koordinatör Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Zararsız

DÖNEM II

 Dönem II Koordinatörü

 Doç. Dr. Mustafa Altay Atalay

 Dönem II Koordinatör Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Nisari

 Dönem II Koordinatör Yardımcısı

 Öğr. Gör. Dr. M. Akif Baktır

DÖNEM III

 Dönem III Koordinatörü

 Doç. Dr. İskender Gün

 Dönem III Koordinatör Yardımcısı

 Doç. Dr. Züleyha C. Özdamar Karaca

 Dönem III Koordinatör Yardımcısı

 Doç. Dr. Zafer Sezer

DÖNEM IV

 Dönem IV Koordinatörü

 Doç. Dr. Kürşat Gündoğan

 Dönem IV Koordinatör Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi Özge Pamukçu

 Dönem IV Koordinatör Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi Semih Z. Uludağ

DÖNEM V

 Dönem V Koordinatörü

 Doç. Dr. İnsu Yılmaz

 Dönem V Koordinatör Yardımcısı

 Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları

 Dönem V Koordinatör Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi S. Levent Çınar

DÖNEM VI

 Dönem VI Koordinatörü

 Prof. Dr.  Levent Avşaroğulları

 Dönem VI KoordinatörYardımcısı

 Doç. Dr. İsmail Koçyiğit

 Dönem VI KoordinatörYardımcısı

 Doç. Dr. Mehmet Canpolat

 

DÖNEM I MÜFREDAT KURULU

 Prof. Dr. Meda Kondolot

Dekan Yardımcısı

 Doç. Dr. İskender Gün

Başkoordinatör

 Doç. Dr. Zuhal Hamurcu

Dönem I Koordinatörü

 Doç. Dr. Arzu Hanım Yay

Dönem I Koordinatör Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Zararsız

Dönem I Koordinatör Yardımcısı

 Prof. Dr. Melis Naçar

Tıp Eğitimi

 Prof. Dr. Zeynep Baykan

Tıp Eğitimi

 

DÖNEM II MÜFREDAT KURULU

 Prof. Dr. Meda Kondolot

Dekan Yardımcısı

 Doç. Dr. İskender Gün

Başkoordinatör

 Doç. Dr. Mustafa Altay Atalay

Dönem II Koordinatörü

 Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Nisari

Dönem II Koordinatör Yardımcısı

 Öğr. Gör. Dr. M. Akif Baktır

Dönem II Koordinatör Yardımcısı

 Prof. Dr. Melis Naçar

Tıp Eğitimi

 Prof. Dr. Zeynep Baykan

Tıp Eğitimi

 

DÖNEM III MÜFREDAT KURULU

 Prof. Dr. Meda Kondolot

Dekan Yardımcısı

 Doç. Dr. İskender Gün

Başkoordinatör

 Doç. Dr. İskender Gün

Dönem III Koordinatörü

 Doç. Dr. Züleyha C. Özdamar Karaca

Dönem III Koordinatör Yardımcısı

 Doç. Dr. Zafer Sezer

Dönem III Koordinatör Yardımcısı

 Prof. Dr. Melis Naçar

Tıp Eğitimi

 Prof. Dr. Zeynep Baykan

Tıp Eğitimi

 

DÖNEM IV MÜFREDAT KURULU

Prof. Dr. Meda Kondolot

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. İskender Gün

Başkoordinatör

Prof. Dr. Meda Kondolot

Dönem IV Koordinatörü

Doç. Dr. Kürşat Gündoğan

Dönem IV Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Semih Z. Uludağ

Dönem IV Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Melis Naçar

Tıp Eğitimi

Prof. Dr. Zeynep Baykan

Tıp Eğitimi

 

DÖNEM V MÜFREDAT KURULU

Prof. Dr. Meda Kondolot

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. İskender Gün

Başkoordinatör

Doç. Dr. İnsu Yılmaz

Dönem V Koordinatörü

Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları

Dönem V Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi S. Levent Çınar

Dönem V Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Melis Naçar

Tıp Eğitimi

Prof. Dr. Zeynep Baykan

Tıp Eğitimi

 

KLİNİK DERS SORUMLULARI

  Anabilim Dalı

  Adı-Soyadı

 Ortopedi ve Travmatoloji

Prof. Dr. Mithat Öner

 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Prof. Dr. İrfan Özyazgan

 Tıbbi Parazitoloji

 

 Göz Hastalıkları

Doç. Dr. Hatice Arda

 Halk Sağlığı

Prof. Dr. Ahmet Öztürk

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 

 Dönem IV-VI

Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç

 Dönem V

Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç

 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof. Dr. Karamehmet Yıldız

 Tıbbi Genetik

Prof. Dr. Munis Dündar

 Adli Tıp

Dr. Öğr. Üyesi Haşim Asil

 Acil Tıp

 

 Dönem I-II Seçmeli

Prof. Dr. Polat Durukan

 Dönem II-V-VI

Prof. Dr. Nurullah Günay

 Psikiyatri

 

 Dönem V

Dr. Öğr. Üyesi  Akif Asdemir

 Dönem VI

Prof. Dr. M. Tayfun Turan

 Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Öz

 Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Prof. Dr. Ahmet Öztürk

 Radyasyon Onkolojisi

Doç. Dr. Celalettin Eroğlu

 Çocuk Cerrahisi

Prof. Dr. Cüneyt Turan

 Tıbbi Biyokimya

Doç. Dr. Aysun Çetin

 Patoloji

Prof. Dr. Hülya Akgün

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 Dönem IV

Doç. Dr. Ekrem Ünal

 Dönem V

Prof. Dr. Meda Kondolot

 Dönem VI

Prof. Dr. Mustafa Kendirci

 Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 Dönem IV

Dr. Öğr. Üyesi Semih Uludağ

 Dönem VI

Doç. Dr. Mehmet Dolanbay

 KBB

 

 Dönem V

Prof. Dr. İmdat Yüce

 Dönem VI

Doç. Dr. İbrahim Ketenci

 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr. Meda Kondolot

 Nöroloji

Prof. Dr. Füsun Erdoğan

 Radyoloji

 

 Dermatoloji

Dr. Öğr. Üyesi Salih Levent Çinar

 Beyin Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi Abdülfettah Tümtürk

 İç Hastalıkları

Prof. Dr. Fahri Bayram

 Dönem VI

Doç. Dr. M. Alper Yurci

 Göğüs Hastalıkları

Doç. Dr. İnsu Yılmaz

 FTR

Prof. Dr. Hüseyin Demir

 Kardiyoloji

Prof. Dr. Mehmet Tuğrul İnanç

 Farmakoloji

Doç. Dr. Zafer Sezer

 Üroloji

Doç. Dr. Abdullah Demirtaş