Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Fakülte Kurulu

Ana Sayfa > Fakülte Kurulu

Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu

Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu

mhpoyraz@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Hamiyet Altuntaş

Prof. Dr. Hamiyet Altuntaş

donmezh@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mevlüt Başkol

Prof. Dr. Mevlüt Başkol

mbaskol@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Fahri Oğuzkaya

Prof. Dr. Fahri Oğuzkaya

foguzkaya@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan

Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan

mtturan@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Orhan Yıldız

Prof. Dr. Orhan Yıldız

oyildiz@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. İrfan Özyazgan

Prof. Dr. İrfan Özyazgan

ozyazgan@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Ömer Önal

Doç. Dr. Ömer Önal

omeronal@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Sibel Akın

Doç. Dr. Sibel Akın

sibelyanmaz@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Recep Baydemir

Dr. Öğr. Üyesi Recep Baydemir

rbaydemir@erciyes.edu.tr

FAKÜLTE KURULUNUN GÖREVLERİ

a) Kuruluş ve işleyişi: 

Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

 

b) Görevleri: 

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.