ERÜ Tıp Fakültesi
   

 

MR T1 görüntülerinde beyin parselasyon ile hacim hesaplama

ve DTI ile traktografi hazırlama Kursu

 

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)

27-29 Kasım 2015

  

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (ERSEM) 27-29 Kasım 2015 Tarihleri arasında MR T1 görüntülerinde beyin parselasyon ile hacim hesaplama ve DTI ile traktografi hazırlama kursu düzenlenecektir. Kursumuz uygulamalı olduğundan az 20 katılımcı olduğunda açılacaktır. Başvurmak isteyen katılımcıların  03 Eylül 2015 saat 14:00'a kadar Erciyes Üniversitesi web sayfasına girerek (http://tip.erciyes.edu.tr/dti_ana_sayfa.asp) kursumuzun linkini tıklayarak online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Konuya ilgi duyan öğretim elemanları da önceden kayıt yaptırarak herhangi bir ücret ödemeden teorik derslere dinleyici olarak katılabilirler. Düzenlenecek olan kursumuza katılacak genç araştırmacıların (35 yaş altı) yol ve konaklama giderleri için TÜBİTAK’ın 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı ’na başvuru yapılmıştır. Destek verilmesi halinde Düzenleme Kurulu’na yapılmış olan destek başvuruları değerlendirilecektir.

 

Kursumuza kabul edilen katılımcılar (burslu ve normal) Kasım ayı başında web sayfasında  ilan edilecektir. Kursumuza Kayseri dışından katılacak katılımcılar için Erciyes Üniversitesi misafirhanesinde kalma imkanı vardır ve önceden rezervasyon gereklidir.

 

Bu etkinliğin amacı kursiyerlere MR T1 görüntülerinin MriStudio yazılımları kullanılarak görüntülerin açılması, kayıt edilmesi, görüntü işleme yöntemlerinin kullanılması, görüntüler üzerinde beynin 189 bölgeye ayrılması ve her bir bölgenin hacim hesaplanmasının nasıl yapılacağının öğretilmesidir. Aynı zamanda Difüzyon tensör dataları kullanılarak beyin beyaz cevher içerisinde bulunan liflerin yine bu yazılımlar kullanılarak traktografi yapılmasının öğretilmesi ve uygulatılmasıdır. 

 

MR T1 görüntüleme klinikte rutin olarak yapılmaktadır. Bu çekimlerin bazıları ise volumetrik olup değişik sekanslarda yapılmaktadır. Bilindiği üzere beyin içerisinde çok sayıda önemli yapı bulunmaktadır. Bu yapılardaki hacimsel değişiklikler ise klinikte oldukça önem arz etmektedir.  Günümüzde farklı yazılımlar kullanılarak beyin içindeki yapıların hacimleri ölçülmektedir. Bu yazılımların bazıları otomatik bazıları ise yarı otomatiktir. Bu kursta otomatik olarak kullanılan ve bilimsel geçerliliği tüm dünyada kabul görmüş MriStudio kullanılarak beyin parselasyon haritaları hazırlanacaktır. MRIstudio web adresinden (http://www.MriStudio.org) kayıt olunarak bilgisayara indirilebilen ücretsiz bir yazılımdır. Bu program DTIStudio, ROIEditor ve Diffeomap isimli üç yazılımdan oluşmaktadır. DTIStudio; DICOM görüntülerinin açılması ve kayıt edilmesi, ROIEditor; görüntülerden mask oluşturulması ve DiffeoMap ise lineer ve non-lineer görüntü transformasyonu için kullanılmaktadır.

DiffeoMap çalıştırıldıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi tarafından geliştirilen JHU-DTI-MNI isimli template görüntüleri açılır ve daha sonra Mask olarak kayıt ettiğimiz subject görüntüleri açılır. Bu iki görüntüler arasında normalizasyon yapılması yani lineer transformasyon ve sonra non-linear transformasyon aşamaları gerçekleştirilir.

Bunların dışında Difüzyon tensör görüntüler kullanılarak fiber traktografi hazırlanacaktır. Bunun için yine aynı yazılımlar kullanılacaktır.

 

 

Kurs Tarihi: 27-29 Kasım 2015

Kurs Yeri: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM), Kayseri

Kurs Katılımcı sayısı: En az 20 Kursiyer, En fazla 30 Kursiyer

Kursumuz TÜBİTAK tarafından desteklenmesi beklenmektedir, TÜBİTAK  kursiyerlere yol, iaşe ve konaklama bursu verecektir.

Konaklama ve iaşe (brüt tutar): 100 TL (Kişi/Gün), ve Yol (brüt tutar): İki il arasındaki mesafe <100 km ise 24 TL (gidiş dönüş), İki il arasındaki mesafe>100 km ise toplam km x 0,14 TL (gidiş dönüş), (maksimum 300 TL ile sınırlıdır).