Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

2020 2021 Yatay Geçiş Duyurusu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NDAN

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1.  Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (fakülteden fakülteye) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3. Yatay geçiş için öğrencinin;

a) Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir. Öğrenci kayıtlı olduğu kurumda yatay geçiş için başvurduğu dönemden önceki dönemlere ait tüm derslerini başarıyla geçtiğini ve yatay geçiş için başvurduğu döneme ait ders almadığını belgelemeli ve beyan etmelidir.

b) Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO), 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lük sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir. Başvurularda not ortalaması 4’lük sistem üzerinden değerlendirilecek olup, 100’lük not sistemi ile müracaat eden öğrencilerin notları Erciyes Üniversitesi not dönüşüm sistemleri kullanılarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.

c) Disiplin cezası almamış olması gerekir.

4.  Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;

a)  Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin % 70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin % 30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.

b) Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asil aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.

B-İSTENEN BELGELER

1. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçesi.  Dilekçe örneği indir

2. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)

3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

4. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

5. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri. Okuduğu okul ya da okulların tüm ders konuları, saatleri ve kredilerinin detaylı olarak görüldüğü eğitim öğretim rehberi verilmelidir.