Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Ara verilen eğitimler ile ilgili olarak

Değerli öğretim üyeleri,

Fakültemizde yürütülen ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle ara verilen eğitimler ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.     Dönem 1’de;

a.     Yapılamayan MED 118 ve MED 119 Ders kurulları kurul sonu ve bütünleme sınavları online sınav şeklinde yapılacaktır.

b.     Dönem koordinatörleri tarafından bu dersler için sorular toplanacak ve kurul sonu ve bütünleme sınavları ERUZEM üzerinden yapılacaktır.

c.      MED 120 Tıbbi beceri dersi sınavları için ders sorumluları tarafından öğrencilere ödev verilecektir.

2.     Dönem 2’de;

a.     MED 202 ders kurulunun bütünleme sınavı,

b.     MED 204 ve MED 206 Ders kurulları kurul sonu ve bütünleme sınavları online sınav olarak yapılacaktır.

3.     Dönem 3’de;

a.     MED 302 ders kurulunun bütünleme sınavı,

b.     MED 304 ve MED 306 Ders kurulları kurul sonu ve bütünleme sınavları online sınav olarak yapılacaktır.

4.     Dönem 4’de;

a.     Eksik kalan klinik dersler ve başarısız öğrencilerin bütünleme sınavları Ağustos ayı sonunda yeni eğitim yılı başladığında yapılacaktır.

b.     Bu yıl doğrudan hasta ile karşılaşıldığı yıl olduğundan ve burada kazanılacak becerileri başka türlü vermek mümkün olmadığından, bu sınıf için ödev veya uzaktan eğitim gibi yöntemler düşünülmemiştir.

c.      Klinik ders süreleri pandemi dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla yeniden gözden geçirilerek hafta sonları da dahil ders yapılıp tamamlanacaktır.

d.     2020-2021 eğitim yılında dönem 5 olacak öğrencilerin eğitime başlangıç tarihi, bu seneki dönem 4 öğrencilerinin eğitiminin tamamlanmasından sonra olacaktır.

5.     Dönem 5’de;

a.     Eksik kalan klinik derslerin sınavları ve başarısız öğrencilerin bütünleme sınavları 20 Haziran tarihine kadar ödev verilerek tamamlanacaktır.

b.     Ödev uygulaması, güz yarıyılından başarısız dersi kalmamış öğrencileri kapsayacaktır.

c.      Her anabilim dalındaki klinik ders sorumlusunun en az bir adet ödev konusu belirleyerek öğrencilerle paylaşılmak üzere 22 Mayıs tarihine kadar dekanlığa iletmesi gerekmektedir.

d.     Öğrenciler, hazırladıkları ödevleri, isterlerse elektronik ortamda klinik ders sorumlusuna iletecek, ödevlerin değerlendirmesi ve puanlanması klinik ders sorumlusu veya görevlendireceği başka öğretim üyeleri tarafından yapılarak öğrencilerin notları 22 Haziran tarihine kadar dekanlığa iletilecektir.

e.     Tüm klinik derslerini tamamlayan dönem 5 öğrencilerinin 1 Temmuz tarihinde internliğe başlamaları sağlanacaktır.

6.     Dönem 6 öğrencilerinden;

a.     Eğitimini online olarak almak istediğini belirten öğrencilerin başarı durumu, ödev verilerek değerlendirilecektir.

b.     Dönem 6’da stajı olan tüm anabilim dalları ödev konuları hazırlayarak öğrencilerle paylaşılmak üzere 22 Mayıs tarihine kadar dekanlığa iletilecektir.

c.      Öğrenciler, hazırladıkları ödevleri, isterlerse elektronik ortamda staj sorumlusuna iletecek, ödevlerin değerlendirmesi ve puanlanması staj sorumlusu veya görevlendireceği başka öğretim üyeleri tarafından yapılarak öğrencilerin notları 26 Haziran tarihine kadar dekanlığa iletilecektir.

d.     Eğitimini başka kurum veya üniversitede tamamlayacağını belirtmiş olan öğrencilerin, buralardan aldıkları başarı durumunu gösteren belgeleri 30 Haziran tarihine kadar dekanlığa iletilmesi gerekir.

e.     YÖK’ün kararı doğrultusunda kendi isteği ile fakültemizde eğitimine devam etmek istediğini belirtmiş olan öğrenciler 1-30 Haziran tarihleri arasında dilekçelerinde belirttikleri bölümlerde stajlarını yapacaklardır