Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMADA HİPOTEZDEN YAYINA

15 – 16 Şubat 2020

15 Şubat 2020 Cumartesi

08:30- 09:00 Açılış

Dr. Öğr. Üyesi Halil Ulutabanca  - ERÜ TIP BİYEG Genel Sekreteri

Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız -  Dekan

Prof. Dr. Mustafa Çalış – Rektör

I Oturum:  Oturum Başkanı Prof . Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu

09:00 - 09:30 Hipotez kurma: Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu

09:30 - 10:00 Klinik ve Deneysel araştırma planlama: Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu

10:00 - 10:30 Literatür tarama ve YÖK tez arşivi araştırma: Doç. Dr. Kürşat Gündoğan

10:30 - 10: 45 Ara

II. Oturum:  Oturum Başkanı Prof. Dr. Osman Günay

10:45 - 11:15 Sosyal araştırma planlama: Doç. Dr. Nilüfer Nahya

11:15 - 11:45 Yayınlarda yapılan etik hatalar: Prof. Dr. Osman Günay

11:45 - 12:15 İstatistikte Temel kavramlar: Prof. Dr. Ahmet Öztürk

12:15 - 13:30  Yemek Arası

III. Oturum: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halit Canatan

13:30 -14:00 Klinik Araştırmada Etik Kurul Onayı ve Sorunlar Doç Dr. Zafer Sezer

14:00 - 14:30 Deneysel Araştırma Nasıl Kurulur: Dr. Öğretim Üyesi K.Erdem Başaran

14:30 - 15:00 Başlık, yazarlık hakkı, Özet, Giriş, Materyal ve Yöntem: Prof. Dr. Halit Canatan

 

16 Şubat 2020 Pazar

IV Oturum:  Oturum Başkanı Prof. Dr. Kürşat Ünlühizarcı

09:00 - 09:30 Bulgular tartışma sonuç ve referans yazımı: Prof. Dr. Kürşat Ünlühizarcı

09:30 - 10:00 Klinik araştırma olgu sunumu nasıl yazılır: Prof. Dr. Züleyha Karaca

10:00 - 10:30 Yayın için dergi seçimi: Doç. Dr. Ekrem Ünal

10:30 - 10:45 Ara

V: Oturum:  Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Doğanay

10:45 - 11:15 Makale reddine sebep olan durumlar: Prof. Dr. Mehmet Doğanay

11:15 - 11:45 Slayt hazırlama ve sunum teknikleri: Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu

11:45 -12:15 Bilimsel araştırmada destek kaynakları  Ekrem Aydın

12:15 - 12:45 Bilimsel araştırmanın ürüne dönüştürülmesi  Ali İhsan Yoğurt