Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Dönem 6 Öğrencilerinin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.04.2020 tarih ve 28286 sayılı yazılarına istinaden Dönem 6 öğrencileri ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

1-Fakültemizde eğitimine devam etmek isteyen veya kalan sürelerini dijital imkanlarla uzaktan öğrenim yoluyla ders, ödev, proje, vaka analizi vb faaliyetler ile tamamlamak isteyen öğrencilerin 15 Mayıs Cuma günü akşamına kadar öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurmaları gereklidir. Başvurular dilekçelerin e-mail ile gönderilmesiyle yapılabilir. Bundan sonra izlenecek yol, pandeminin ve başvurunun durumuna göre belirlenecektir.

2-Bulunduğu ilde bulunan eğitim ve sağlık kuruluşlarında eğitimine devam etmeyi düşünen intern doktorların durumunu 15 Mayıs Cuma günü akşamına kadar dilekçe ile öğrenci işleri birimine bildirmeleri, süreç sonucunda da staj yapmış olduğu birimden alacağı başarılı olduğunu gösteren bir belgeyi öğrenci işlerine teslim etmeleri gereklidir.

 3-Gerekli görülmesi veya intern öğrencilerimizin mesleki gelişimleri için talep etmeleri durumunda dekanlığımız tarafından ilave online eğitim programları uygulanabilir. Bu programların düzenlenip düzenlenmeyeceği pandeminin seyrine ve talebe göre netleşecektir.

İlanen duyurulur.