Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Deneysel Modellemeler ve Doku Örneklemesi Kursu Düzenlendi

ERÜ- TIP BİYEG 18 Mayıs 2019 Cumartesi Günü Dr.Öğr.Üyesi Kemal Ersem Başaran ve Dr.Öğr.Üyesi Mehmet İlhan Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ulutabanca hocalarımızın yönetiminde Deneysel Modellemeler ve Doku Örneklemesi Kursu verilmiştir. Devam edecek kurslarımızla öğrencilerimizin laboratuvar bilgi ve becerilerini artırmaya araştırmaya olan ilgilerini artırmaya devam edeceğiz.

ERÜ- TIP BİYEG Yönetim kurulu