Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.
  • 09-11-2020

Diğer Duyurular

1 - 2 ve 3. Sınıf Öğrencilerine Duyuru

Tarih: 02-12-2020

Hükümet Bursları

Tarih: 02-12-2020

ERUZEM Sınav

Tarih: 25-11-2020
Tüm Duyurular

Engelli Öğrenciler İle İlgili Düzenlemeler

ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME VE UYGULAMALAR
2020 yılı içinde dünyada ve ülkemizde yaşanan Coronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler doğrultusunda Üniversitemizde 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim süreci uzaktan yürütülmektedir. Bu kapsamda derslerin, sınavlar, proje vb uzaktan eğitim uygulamaları ile ürütülmesi öngörülmektedir. Üniversitemizde farklı türlerde engeli olan 151 engelli öğrencimiz bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere bağlı olarak üniversitemizde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden üst düzeyde yararlanabilmeleri için çaba sarf edilmektedir. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi olarak Engelsiz Üniversite olma yolunda, mekânda, eğitimde ve sosyo-kültürel faaliyetlerde erişimi sağlamaya dönük çalışmalar sürdürülmektedir. 2019 yılında YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri yarışmasında üniversitemiz 3 mekânda erişim (TURUNCU BAYRAK), ödülü kazanmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili 06 Mayıs 2020 tarihinde toplantı yapmış ve yapılacak çalışmalarla ilgili tüm üniversitelere yazı gönderilmiştir.

Üniversitemizde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin eğitim-öğretime erişimlerini artırmak için aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması önemlidir;

1. İşitme engelli öğrenciler için;
a. Ders içeriklerinin metin olarak sağlanması,
b. Mümkün ise ders sunumlarının alt yazılı yürütülmesi,
c. Ders içeriklerinin öğrenciye metin olarak iletilmesi,
d. Dudak okuyan öğrencilere dönük olarak, ders sunumu yapan öğretim elemanlarının ekranda görünümlerinin sağlanması,
e. Mümkün ise ders içeriklerinin görsellerle desteklenmesi,
f. Ders içerikleri ile ilgili doküman ve kaynakların önceden öğrencilere iletilmesi,

Sınavlar için;
a. Ek süre verilmeli,
b. Mümkün ise yazılı sorular görsellerle desteklenmeli,
c. Sorularda mümkün ise kısa cümlelerin kullanılması,

2. Görme engelli öğrenciler için;
a. Ders içeriklerinin metin olarak öğrencilere sağlanması,
b. Ders içerikleri ile ilgili doküman ve kaynakların önceden öğrencilere iletilmesi,
c. Öğrencilerin okuyucu sistemlerini kullanabileceği zengin metin biçimlerinin metinlerde kullanımına özen gösterilmesi,
d. Sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılması,
e. Görsel içeriklerin, grafik ve tabloların ders anlatımı sırasında betimlenmesi,
f. Sunum sırasında (uzaktan eğitim uygulamalarında) söz alma ile ilgili ikon ve yerlerinin tanıtılması, ders içerisinde öğretim elemanları tarafından doğrudan söz hakkı verilebilir,
g. Diğer öğrencilerin yazılı soruları cevaplanırken, sorunun okunması yapılabilir,
h. Sonraki ders konu ve içeriği konusunda öğrencilere bilgi verilmesi,
ı. Ders sürecinde verilecek performans görevleri, projeler konusunda sözlü açıklamalar yapılabilir, metin verilebilir, kaynaklar hakkında bilgi verilebilir,

Sınavlarda;
a. Ek süre verilmeli,
b. Proje, ödev vb şeklinde sınav yapılıyor ise açıklamalara yer verilmeli,
c. Sınavlarda kullanılıyor ise görseller (grafik, resim, tablo vb.) betimlenebilir,
d. Sınav türüne göre öğrenciye gerekli tedbirler alınmalı (çoktan seçmeli sınav ise, öğrenci bireysel sınava alınabilir, okuyucu ve işaretleyici görevlendirilebilir, sınav bitiminde cevaplar sesli olarak okunabilir, el ile yazma talebi var ise yazıcı desteği verme vb)

Zihin engelli, otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için;
a. Öğrencilere içerik hakkında önceden bilgi verilebilir,
b. Öğrencilerin karşılaştığı problemler ve öğrenmelerinin desteklenmesi için ders dışı zamanlarda destek verilebilir (sosyal medya, zoom vb kullanılabilir)
c. Ailelerle iletişim kurulabilir,

Sınavlarda;
a. Ek süre verilmeli,
b. Soruların kısa ve anlaşılır olmasına dikkat edilmeli,
c. İhtiyaç halinde okuyucu, işaretleyici desteği verilmeli,
d. İhtiyaç halinde farklı ölçme araçları kullanılabilir,

a.Ortopedik engelli, öğrenme güçlüğü, süreğen hastalığı olan öğrencilerimiz ile ilgili gelen talepler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir (ek süre vermek, sınavlarda okuyucu, işaretleyici desteği sunma vb.).
b.Öğrencilerin stajlarında bazı kolaylıkların verilmesi veya ödev verilmesi konusunda yardımcı
olunması.

Not;
1. Sınavlar diğer öğrencilerle eş zamanlı yapılmalı, farklı ölçme araçları kullanımı planlanabilir ancak diğer öğrencilerde ölçülen becerilerin engelli bireyler için de ölçen araçlarının kullanımına özen gösterilmesi gerekir.
2. Sayın öğretim elemanı, Sorumlu olduğunuz dersi alan öğrenci listelerini inceleyin ve engelli öğrenci olup olmadığını kontrol edin. Öğrencilerin kendisi size bilgi verebilir.
3. Engelli öğrencilerin eğitime erişimini desteklemek için üniversitemiz Engelsiz Kampüs Biriminden destek alabilirsiniz (Fen Fakültesi zemin kat, tel: 0352 5357965471/13075, e-posta; engelsiz@erciyes.edu.tr