Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.
  • 24-07-2020

Diğer Duyurular

1 - 2 ve 3. Sınıf Öğrencilerine Duyuru

Tarih: 02-12-2020

Hükümet Bursları

Tarih: 02-12-2020

ERUZEM Sınav

Tarih: 25-11-2020
Tüm Duyurular

Fakültemiz Öğrenci ve Aday Öğrencilerinin Dikkatine

Fakültemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
1- 2020 müfredatından başlayarak Dönem 1-2 ve 3’ de final sınavı uygulanacaktır.
2- Çoktan seçmeli test usulü ile yapılan ve en az 50 sorudan oluşan sınavlarda yanlış işaretlenen seçenek sayısının dörtte biri kadar puan toplam puandan düşülecektir.
3- Sınavlarda ders gruplarının barajları %50 olarak uygulanacaktır.
4- Yarıyıl veya yıl boyunca devam eden derslerde başarılı olabilmek için final veya bütünleme sınavından en az 60 puan almak gereklidir.
5- Teorik derslerde devamsızlık sınırı %30 olarak belirlenmiştir.
6- Tek ders/Tek staj sınavları kaldırılmıştır.