Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Program Değerlendirme Komisyonu Çalışmalarına Devam Ediyor

Fakültemiz mezuniyet öncesi eğitim programını değerlendirmek, gerekli verileri toplamak, tıp fakültesi eğitim programının sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak amacıyla "Program Değerlendirme Komisyonu" kurulmuş ve komisyon çalışmalarına başlamış olup, 31 Ocak 2019 tarihinde Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ziyaret edilmiştir.