ERÜ Tıp Fakültesi
   

ETİK KURUL AKADEMİK AMAÇLI BAŞVURU FORMLARI                                                                                     

 

 Yeni yönetmelik gereğince 21 Mayıs 2013 tarihinden itibaren yenilenen formlar ile başvuru yapılmalıdır.

 

  1-İlaç Dışı Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Başvuru formu (Akademik-Tez)

  2-İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)

  3-Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)

  4-Gözlemsel İlaç Çalışmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)

  5-Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)

  6-Tıbbi Cihazlar ile yapılan Gözlemsel çalışmalar Başvuru Formu (Akademik-Tez)

  7-Asgari BGOF Örneği (İlaç dışı girişimsel olan ve olmayan çalışmalar)

  8-Asgari BGOF Örneği (diğer çalışmalar)

  9-BGOF'de Bulunması Gereken Asgari Bilgiler

10-Özgeçmiş Formu

11-Araştırma Bütçe Formu

12-BMTF

13-İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu (Akademik-Tez)

14-Klinik İlaç Araştırmaları Değişiklik Başvuru Formu (Akademik-Tez)

15-Klinik İlaç Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu (Akademik-Tez)

 

Tüm formlar için tıklayınız

 

 

Etik Kurul Başvuru Formlarının toplantı tarihinden

en az yedi (7) iş günü öncesi teslim edilmesi  gerekmektedir.

 

Etik kurul başvurularında akademik kurul ve (EPK) kararlarında araştırmanın ve araştırmaya katılacak tüm araştırıcıların isimlerinin açık olarak yazılması ve son (3) üç ay içinde alınmış güncel kararların gönderilmesi gerekmektedir.