ERÜ Tıp Fakültesi
   

BAŞVURU FORMLARI                                                                                       Tüm formları indirmek için tıklayınız

 

  1- Akademik-uzmanlık tezi ilaç dışı girişimsel olmayan araştırmalar için başvuru formu
  2A- Akademik-uzmanlık tezi ilaç klinik araştırmaları için başvuru formu
  2B- Akademik-uzmanlık tezi tıbbi cihaz klinik araştırmaları için başvuru formu
  3- Klinik İlaç Araştırma-faz çalışmaları için Başvuru Formu
  4- Akademik-Uzmanlık Tezi İlaç Dışı Maddeler Klinik Araştırmalar için Başvuru Formu
  5A- Gözlemsel İlaç Çalışmaları için Başvuru Formu
  5B- Tıbbi Cihazlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar için Başvuru Formu
  6- Tıbbi cihaz klinik Araştırmaları için Başvuru Formu

  7- Özgeçmiş Formu
  8- Araştırma Bütçe Formu (Türkçe)
  9- Araştırma Bütçe Formu (Türkçe-İngilizce)
10- ERÜ-Biyolojik Materyal Tranfer Formu Türkçe-İngilizce
11- İlaç Klinik Araştırmaları için Değişiklik Başvuru Formu
12- İlaç Klinik Araştırmalarında Önemli Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu
13- Gözlemsel İlaç Çalışmaları için Değişiklik Formu
14- Ciddi Advers Olay (CAO) Bildirim Formu

15- Ciddi Beklenmeyen Şüpheli Advers Olay (Susar) Bildirim Formu
16- İlaç Klinik Araştırmaları Yıllık Bildirim Formu
17- Gözlemsel Çalışmalar Yıllık Bildirim Formu
18- İlaç Klinik Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu
19- Gözlemsel Çalışmalar Sonlandırım Bildirim Formu

20- ERÜ-Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Karar Formu


Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar İçin
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) Klinik Araştırmalar İçin

 

A- Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Standart İşleyiş Yöntemi Esasları
B- Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Kılavuzu

 

Etik Kurul Başvuru Formlarının toplantı tarihinden

en az yedi (7) iş günü öncesi teslim edilmesi  gerekmektedir.