Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

*  Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Formu Doldurulmalıdır. 

*  Amaç ve Yöntem kısmı 2-3 sayfayı geçmeyecek şekilde ilgili kısıma yazılmalıdır.

   Ek olarak konulmamalıdır.

  1-  İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

  2-  Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)   indir

  3-  Gözlemsel İlaç Çalışmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)   indir

  4-  Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

  5-  Tıbbi Cihazlar ile yapılan Gözlemsel çalışmalar Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

  6-  Asgari BGOF Örneği (İlaç dışı girişimsel olan ve olmayan çalışmalar)  indir

  7-  Asgari BGOF Örneği (diğer çalışmalar)  indir

  8-  BGOF'de Bulunması Gereken Asgari Bilgiler  indir

  9-  Özgeçmiş Formu  indir

10-  Araştırma Bütçe Formu  indir

11-  BMTF  indir

12-  İlaç Dışı Klinik Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

13-  Klinik İlaç Araştırmaları Değişiklik Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

14-  Klinik İlaç Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu (Akademik-Tez)  indir

Etik Kurul Başvuru Formlarının toplantı tarihinden en az yedi (7) iş günü öncesi teslim edilmesi  gerekmektedir.

Etik kurul başvurularında akademik kurul ve (EPK) kararlarında araştırmanın ve araştırmaya katılacak tüm araştırıcıların isimlerinin açık olarak yazılması ve son (12) oniki ay içinde alınmış güncel kararların gönderilmesi gerekmektedir.