Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Biyoeşdeğerlilik / Biyoyararlanım Etik Kurul Başvurusu için Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlilik formları kullanılacaktır.

BİYOYARARLANIM BİYOEŞDEĞERLİK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU DOSYA MÜRACAATLARI BU TARİHTEN SONRA ALINACAKTIR.

Başvuru dosyaları toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesi teslim edilecektir. 

Eksik evraklı başvuru dosyaları değerlendirilmeyecektir.

FİRMALARIN DİKKATİNE

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) da alınan  kanların klinik çalışmalarda kullanılacak ibaresi yerine,  sadece bu çalışma için kullanılacaktır ibaresinin eklenip koyu renkle yazılması.

Analiz merkezine gönderileceği belirtilen cümlenin de koyu renk yazılmasına dikkat edilmesi.

İstediğiniz zaman çalışmadan ayrılabilirsiniz kısmının koyu renkle yazılmasına dikkat edilmesi