Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Başvuru, ilgili mevzuata uygun şekilde destekleyici veya yasal temsilcisi, destekleyicisi yoksa sorumlu araştırmacı veya çok merkezli araştırmalarda koordinatör araştırmacı tarafından yapılır.

Klinik araştırmanın türüne göre, tüm başvurular Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet www.titck.gov.tr sitesinde yer alan uygun başvuru formları ve üst yazı örnekleri kullanılarak ve aynı sitede yer alan “Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz”a uygun şekilde yapılmalıdır.