Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

  Prof. Dr. Sema Kader KÖSE

    Başkan

  Doç. Dr. Cihangir BİÇER

    Başkan Yardımcısı

  Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

    Üye

  Prof. Dr. Murat SİPAHİOĞLU

    Üye

  Doç. Dr. Güven KAHRİMAN

    Üye

  Doç. Dr. Kemal ÖZYURT

    Üye

  Doç. Dr. Emin Murat CANGER

    Üye

 Doç. Dr. Fatih KARDAŞ

    Üye  

  Doç. Dr. Serpil TAHERİ

    Üye  

  Doç. Dr.  Zafer SEZER

    Üye  

  Dr. Öğr. Üyesi Kemal Erdem BAŞARAN

    Üye  

  Dr. Öğr. Üyesi Gökmen ZARARSIZ

    Üye

  Av. Serhat ÜSTÜNEL

    Üye

  Ecz. Şükran TERZİ

    Üye

  Sevtap KOÇER

    Üye

  Şükriye YENİSU

    Raportör

  Funda HASÇİZMECİ

    Raportör