Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.
  • 01-03-2019

Biyoistatistik Anabilim Dalı Program Değerlendirme Ziyareti

Fakültemiz mezuniyet öncesi eğitim programını değerlendirmek, gerekli verileri toplamak, tıp fakültesi eğitim programının sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak amacıyla "Program Değerlendirme Komisyonu" kurulmuş ve komisyon çalışmalarına başlamış olup, 14 Şubat 2019 tarihinde Biyoistatistik Anabilim Dalı​ ziyaret edilmiştir.