Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Bahri Yancar

Bahri Yancar

Fakülte Sekreter V.

Dahili Tel : 23000-23016

byancar@erciyes.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMI
1 Birimde yapılan işlerin sevk ve idaresini yürütmek
2 Birimde görevli personel üzerinde genel denetim ve gözetimi yapmak
3 Birimde görevli personelin izinlerini düzenlemek
4 Havale edilen evrakların personel arasındaki dağılımını yapmak
5 Yazışmaların kontrolünü yapmak
6 Birimin bölümlerle koordinasyonunu sağlamak
7 Üst yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapmak