Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Ender Solmaz

Ender Solmaz

Mutemetlik

Dahili Tel: 23004

endersolmaz@erciyes.edu.tr

 

1

Birim sorumlusundan gelen maaş evraklarının KBS sistemine girilmesi ve maaş evraklarının hazır hale getirilmesi

2

Kuruma Nakil olarak gelen personellerin sürekli görev yolluklarının hazırlanması

3

Yabancı Uyrukluların maaşların hazırlanarak bölüm sorumlusuna teslim edilmesi

4

İntörn öğrencilerin maaş ve sigortalarının hazırlanarak bölüm sorumlusuna teslim edilmesi

5

Kurumumuzda fiili hizmetten yararlanan personellerin işlemlerin yapılması

6

İşe Başlayan ve ayrılan personellerin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin hazırlanması

7

Kurumdan ayrılan personellerin ilişik kesme belgelerinin başlatılması

8

Kurumumuzdan maaş alan personellerin emekli keseneklerinin hazırlanarak internet ortamında zamanın bildirilmesi

9

İcrası olan personellerin maaşlarından icra kesintilerinin yapılması

10

Kurumdan Nakil olarak ayrılan personellerin maaş nakillerini hazırlayarak bölüm sorumlusuna sunulması

11

Yapılmış olan tüm evrakların düzenlenerek arşivlenmesi

12

Kurumumuz personellerinin hayat sigortalarının takibi ve maaş gelir vergisinden düşülmesi

13

Maaş evraklarının hazırlanarak birim sorumlusuna teslim edilmesi

14

Personele ait doğum yardımlarının aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bildirilmesi