Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > İbrahim Çetin

İbrahim Çetin

Bilgi İşlem

Dahili Tel: 23019

cetin228@gmail.com

BİLGİ İŞLEM GÖREV TANIMI

1

Fakültemizle ilgili olarak afiş, poster, tanıtım kitapçığı ve diğer görsel verilerin tasarım ve yayınlanmasını sağlamak

2

Temel Tıp Anabilim/Bilim Dalları ve idari birimlerden gelen bilgisayar, yazıcı ve diğer bilgisayar donanım arızalarının tespiti yapmak

3

Mevcut bilgisayarların, lisanslı işletim sistemi, office ve virüs proglamlarını yüklemek ve mevcut yazılımlarını güncel hale getirmek

4

Dersliklerde bulunan barkovizyon cihazlarının bakım-onarımını takip etmek

5

Fakültemiz ile ilgili mesaj ve mail trafiğini yönetmek

6

Uzmanlık Tezlerinin, Tez Veri Merkezine Yüklenmesini takip etmek

7

Fakültemiz web sayfalarının; haber, duyuru, etkinlik ve diğer bilgi girişlerini gerçekleştirmek ve web sitelerinin güncelliğini sağlamak

8

Web sayfaları ile ilgili olarak web komisyonu ve diğer komisyonlarda alınan kararlar doğrultusunda web sayfalarını yenilemek ve verileri aktarmak

9

Sınav Evrakları ve anket kağıtlarının hazırlanması ve basımının takibi

10

Birimlerden gelen bilgisayar kullanımı ile ilgili taleplerde personele destek olmak

11

Amirleri tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek

kayseri web tasarımı kayseri web tasarım