Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Mehmet Ali Gölbaşı

Mehmet Ali Gölbaşı

Mutemetlik

Dahili Tel: 23004

magolbasi@erciyes.edu.tr

1

Bölüm sorumlusundan gelen Ek ders çizelgelerinin sisteme girilmesi ve tahakkuk evraklarının çıkarılması

2

Bölüm sorumlusundan gelen Nöbet çizelgelerinin sisteme girilmesi ve tahahkkuk evraklarının çıkarılması

3

Ek ders ücretleri ile ilgili olarak genel evraktan alınmış olan izin, rapor, kongre izinlerinin takip edilmesi ve peyosis sitemine girilmesi

4

Nöbet ücretleri ile ilgili olarak genel evraktan alınmış olan izin, rapor, kongre izinlerinin takip edilmesi ve peyosis sitemine girilmesi

5

Personelin katılmış olduğu kongre, toplantı, seminer, doçentlik juri ile ilgili olarak evrakların ilgili personelden teslim alınması ve geçici görev yolluklarının hazırlanması

6

Personelin yurt dışında katılmış olduğu kongre, toplantı, seminer ile ilgili olarak evrakların ilgili personelden teslim alınması ve yurt dışı geçici görev yolluklarının hazırlanması

7

Bölüm sorumlusundan gelen eğitim faaliyet çizelgelerinin kontrol edilmesi ve düzenlenmesi

8

Mezuniyet sonrası eğitim rehberinin hazırlanması için anabilim dalı başkanlıklarına yazı yazılması ilgili değişikliklerin rehber üzerinde değişiklik sağlanarak fakülte kuruluna ve yönetim kuruluna sunulması

9

Sayıştay denetçilerinin istemiş oldukları evrakları hazırlayarak bölüm sorumlusuna teslim edilmesi

10

Nöbet ve ek ders ile ilgili yapılan tahakkukların banka listesinin hazırlanarak bölüm sorumlusuna teslim edilmesi

11

Sağlık Bakanlığına Bağlı kurum dışından rotasyona gelen personellerin nöbet ücretlerinin ayrı olarak hazırlanması ve kişilerin hesaplarına aktarılması

12

Nöbet tutan personellerin ödeme işlemlerinden sonra artan nöbet saatlerinin ek ödeme için döner sermaye işletme müdürlüğüne bildirilmesi

13

İşe Başlayan ve ayrılan personellerin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin hazırlanması

14

Kurumdan Nakil olarak ayrılan personellerin maaş nakillerini hazırlayarak bölüm sorumlusuna sunulması

15

Ek özel hizmet tazminatından (arazi tazminatı) faydalanacak personelin evraklarının ve ödeme belgelerin hazırlanması

16

Kurumdan ayrılan personellerin ilişik kesme belgelerinin başlatılması

17

Boş Ek ders çizelgelerinin aylık olarak hazırlanması ve akademik personele ulaştırılması

18

Yersiz ödeme tespit edilen personellerin ek ders ve nöbet borçlanmasının yapılması ve borcun tahsil edilmesi

19

Boş nöbet çizelgelerinin aylık olarak hazırlanması ve Anabilim Dallarına ulaştırılması

20

Diğer okullarda ders veren kurumumuz personellerinin ders yüklerinin ilgili okullara yazışma suretiyle bildirilmesi

21

Anadolu üniversitesi sınavlarında görev almak isteyen personellerin kayıt işlemlerinin yapılması

22

ÖSYM sınavlarında görev almak isteyen personellerin kayıt işlemlerinin yapılması

23

Yapılan bu tüm bu evrakların düzenlenerek arşivlenmesini sağlamak