Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Netice Özdemir

Netice Özdemir

Öğrenci İşleri Dönem I-II

Dahili Tel: 23013

netice@erciyes.edu.tr

1

ÖSS sınav sonucu fakültemizi kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin yapılması

2

Her yarıyıl kayıt yenileme haftası sonrasında Öğrenci bilgi sisteminde öğrencilerin ders atamalarının kontrol edilerek onaylanması, öğretim yılında anlatılacak olan aktif derslerin öğretim üyelerine öğrenci bilgi sisteminde tanımlanması

3

Yeni kayıt öğrencilerin muafiyet, kayıt dondurma gibi işlemlerinin takibi

4

Dönem I ve II için zorunlu dersler ve seçmeli dersler e ait sınıf listelerini hazırlanması

5

Dönem I ve II için her ders kurulu öncesi ders programlarının dersi verecek öğretim üyelerine ve koordinatörlere gönderilmesi

6

Program içindeki derslerin anlatılacağı gün ve saatlerin değişmesi durumlarında ilgili değişikliklerin öğretim üyelerine gönderilmesi ve amfilerde öğrencilere duyurulması

7

Dönem I ve II için her ders kurulu teorik sınavları öncesinde ilgili anabilim dallarına soru isteme yazılarının hazırlanarak USB Flash disk ile birlikte zarflanarak gönderilmesi

8

Sınavlar yapıldıktan sonraki ilk iki gün içinde sınav sorularına itiraz eden öğrencilerin itiraz dilekçelerinin alınıp ve soru itirazı komisyonundaki öğretim üyelerine gönderilmesi. Aynı şekilde sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki bir hafta içerisinde sınav sonuçlarına itiraz eden öğrencilerin itirazlarının alınıp ve ilgili bölümlere ve koordinatöre bildirilmesi

9

Sınav evraklarının dosyalanması ve arşivlenmesi

10

Dönem I ve II’de okutulan dersler için yapılacak sınavlarda görevlendirilecek salon başkanları ve gözetmenler ile ilgili yazışmaların yapılarak sınavlara katılımların sağlanması

11

Sınavlar sonrası, sınavlarda görevine gelmeyen gözetmenler hakkında gerekli yazışmaların yapılması

12

Dönem I ve II sınavları için ve devamsızlıkları nedeniyle sınava alınmayacak öğrencilerin tesbiti ve gerekli duyuruların yapılması ve sınavlarda öğrencilere girecekleri sınıf dağılımı oturma planlarının, sınav tutanağı, cevap kağıtlarının hazırlanması

13

Dönem I ve II’de okuyan ve tek dersten başarısız olan öğrencilerin belirlenerek Tek ders sınavı ile ilgili gerekli yazışmaların yapılması

14

Her öğretim yılı sonunda istenen faaliyet raporlarının hazırlanması

15

Öğretim yılı sonunda her döneme ait başarı oranları ve fakültemiz başarı oranlarının hesaplanarak ilgili birimlere gönderilmesi

16

Öğretim yılı sonunda Sınav ücretlerinin hazırlanarak Dekanlık tahakkuk birimine bildirilmesi

17

Disiplin soruşturması açılan öğrenciler ile ilgili yazışmaların yapılması

18

İlgili Makama yazılarının hazırlanması ve Burs işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması

19

Erasmus ve Farabi programına katılacak öğrenciler ile ilgili yazışmalar, aldıkları derslerin eşdeğer sayılması ile ilgili kararların hazırlanması

20

Yatay geçiş işlemlerinin yapılması

21

Her öğretim yılı sonunda arşiv odasının düzenlenerek 5 yılı dolduran evrakların ayıklanarak ve depoya kaldırılması

22

Öğrenci Otomasyonu ile ilgili her türlü iş ve işlemler ve verilecek diğer görevleri yapmaktır

 

 

 

 

 

Öğrenci işleri Birimi olarak birlikte yapılan işler

1

Her öğretim yılı sonunda YÖK tarafından istenen faaliyet raporları hazırlanarak gönderilir

2

Öğretim yılı sonunda her döneme ait başarı oranları ve fakültemiz başarı oranları hesaplanır ve ilgili birimlere gönderilir

3

Öğretim yılı sonunda Sınav ücretleri hazırlanarak Dekanlık tahakkuk birimine bildirilir

4

Disiplin soruşturması açılan öğrencilerin soruşturma sonucunda ceza alan öğrencilere “disiplin ceza formu” düzenlenerek Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na üst yazı ile gönderilir. Ayrıca ceza alan öğrencinin ailesine bildirilir ve yine ceza alan öğrenciye aldığı ceza tutanak ile tebliğ edilir. Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza bitiminin takibi yapılarak cezası bittiği anda kaldığı yerden derslere devamı sağlanır

5

Her yıl sonunda arşiv odası düzenlenerek 5 yılı dolduran evraklar ayıklanarak tespit edilir ve depoya kaldırılır

6

Öğretim yılı sonunda yatay geçiş kontenjanları açılması durumunda fakültemize yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin evraklarının alınması, ve bu dosyaların dönem dönem öğrenci GANO’suna göre sıraya dizilmesi ve koordinatörlere gönderilmesi

7

İstenen her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek

8

Öğrenci Otomasyonu ile ilgili her türlü iş ve işlemler ve verilecek diğer görevleri yapmaktır