Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Nuh Doğan (Şef)

Nuh Doğan (Şef)

Bilgi İşlem

Dahili Tel: 23014

ndogan@erciyes.edu.tr

BİLGİ İŞLEM GÖREV TANIMI

1

Fakültemizle ilgili olarak afiş, poster, tanıtım kitapçığı ve diğer görsel verilerin tasarım ve yayınlanmasını sağlamak

2

Temel Tıp Anabilim/Bilim Dalları ve idari birimlerden gelen bilgisayar, yazıcı ve diğer bilgisayar donanım arızalarının tespiti yapmak

3

Mevcut bilgisayarların, lisanslı işletim sistemi, office ve virüs proglamlarını yüklemek ve mevcut yazılımlarını güncel hale getirmek

4

Dersliklerde bulunan barkovizyon cihazlarının bakım-onarımını takip etmek

5

Fakültemiz ile ilgili mesaj ve mail trafiğini yönetmek

6

Uzmanlık Tezlerinin, Tez Veri Merkezine Yüklenmesini takip etmek

7

Fakültemiz web sayfalarının; haber, duyuru, etkinlik ve diğer bilgi girişlerini gerçekleştirmek ve web sitelerinin güncelliğini sağlamak

8

Web sayfaları ile ilgili olarak web komisyonu ve diğer komisyonlarda alınan kararlar doğrultusunda web sayfalarını yenilemek ve verileri aktarmak

9

Sınav Evrakları ve anket kağıtlarının hazırlanması ve basımının takibi

10

Birimlerden gelen bilgisayar kullanımı ile ilgili taleplerde personele destek olmak

11

Amirleri tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek