Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu.

Dekan

Dahili Tel: 23000

mhpoyraz@erciyes.edu.tr

 

DEKAN MESAJI

Temel misyonu uluslararası düzeyde bilim üreten, öğrencilerine dünya standartlarında bilgi, beceri ve donanım kazandırmayı hedef alan, hasta haklarına ve toplum değerlerine saygılı hekimler yetiştirmek olan fakültemizin kuruluşunun 49. yılını kutluyoruz.

Günümüz bilgi çağında bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeye paralel olarak bilgiler her gün artmakta, değişmekte ve yenilenmektedir. Şüphesiz üretilen bütün bilgilerin öğrencilere aktarılması mümkün değildir. Bu nedenle günümüzde bilgiye ulaşma yollarının öğrenilmesi, bilginin yorumlanıp kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi daha önem kazanmıştır. Yükseköğretim kurumlarının öğretim hedefleri buna göre olmalı ve planlanmalıdır. Fakültemiz eğitim-öğretim programında da bu konu üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Hekimlik mesleği uzun bir eğitim-öğretim sonucu elde edilen bilgilerin yanı sıra çok sayıda becerinin de doğru şekilde öğrenilmesiyle icra edilebilir. Usta-çırak eğitimi olduğunu çok iyi bildiğimiz tıp eğitiminiz sırasında bütün bu becerileri birçok ustayı, yani hocalarınızı izleyerek kazanacaksınız. Mutlaka yapılacak öğrenilecek beceriler anabilim dalları tarafından listelenip kitapçık haline getirilerek öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Fakültemiz adına sizlere Erciyes Üniversitesi’ne hoş geldiniz der, sizlerle birlikte fakültemizin eğitim kadrosunda yer alan tüm elemanlarına başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

Prof. Dr. M. Hakan POYRAZOĞLU

D E K A N