Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Şükriye Yenisu

Şükriye Yenisu

Özel Kalem

Dahili Tel: 23000

sukriye@erciyes.edu.tr

 
1  Tıp Fakültesi Dekan ve Dekan Yardımcılarının özel kalem olarak istenilen görevleri yerine getirmek.
2 Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Dekanlığa bağlı birimlerdeki çalışan temizlik personelinin denetimi ve gözetimini yapmak
3 Tıp Fakültesi Dekanlığı  ve birimlerindeki olabilecek teknik bakım arızalarının yazışmalarını yapıp kontrolünü sağlamak
4 Tıp Fakültesi mezuniyet  tören organizasyonunu  yapmak
5 Tıp Fakültesi emeklilik törenlerini organize etmek
6 Tıp Fakültesi Dönem I öğrencileri için yapılan önlük giyme törenini organize etmek
7 14 Mart Tıp Bayramı Tören programını düzenlemek ve organize etmek
8 Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik ödül töreni yarışmaları  için  makalelerin   toplanması, dağıtımı, toplantı gün organizasyonu yapmak. Arşivlenmesini sağlamak
9 Tıp Fakültesi öğrencilerine verilen burslar için (TEV, Yemek Bursu, Tıp Fakültesi Bursu) gerekli yazışmaları yapmak. Burs komisyon toplantılarını organize etmek
10 Koordinatörler Kurulu toplantıları organizasyonu ve yazışmalarını yapmak
11 Yapılan bütün yazışmaların arşivlenmesini sağlamak
12 Tıp Fak&u