Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Şerife Serim

Şerife Serim

HADEK Sekreteri

Dahili Tel: 23031

serifeserim@erciyes.edu.tr

1

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul sekreterliği, etik kurul üyeleri ile e-mail ve telefon akışı

2

Etik kurulda gerekli koordinasyonu sağlamak, kurum içi ve kurum dışı bütün yazışmaları yapmak

3

Hayvan deneyi yeni projelerin kontrolü ve kabulü. Sisteme girilmesi

4

Etik kurul üyelerin aylık yapılan toplantıya katılımını netleştirmek

5

Aylık  sisteme girilen projelerin raportörlerinin belirlenmesi için Etik kurul Başkanımıza sunulması

6

Belirlenen raportörlere dosya hazırlanması, gönderimi

7

Etik kurul toplantı organize etmek, katılmak  ve toplantılara ait tutanak kayıtların tutulması

8

Projelerin kabul ve düzeltme evraklarının hazırlanması

9

Kabul edilen ve düzeltme istenen projelerin evraklarının dağıtılması

10

        Deney hayvanı kullanımı ile ilgili yıl sonu istatistik verileri ve yıllık faaliyet raporunun  Etik Kurul Başkan Yardımcımızla hazırlanması, Rektörlük ve Bakanlık makamına ulaştırılması.

11

Bütün projelerin evraklarını düzenlenerek arşivlenmesini sağlamak

12

Hayvan Deneyleri Sertifika Kurs Programı açılması ile ilgili Ersem’le ve ders verecek hocalarımızla koordinasyonu sağlamak

13

Hayvan Deneyleri Sertifika Kurs Programına ait bütün yazışmaları ve evrakları arşivlemek

14

Yıllık toplantı takvimi oluşturmak, kurula sunmak ve web sitemizde güncellemesini sağlamak

15

Hayvanları Koruma Bilgi Sistemine (HAYBİS) girilecek verileri yürütücülerden temin etmek ve Etik Kurul Başkan Yardımcımıza sunmak

16

Etik kurul başkanı, başkan yardımcı, üyelerinin istediği diğer görevleri yapmak

 

 

 

 

 

Erciyes Medical Journal dergisine yeni gelen makalelerin ön kontrolünü yapmak

 

Editörler ve yayınevi koordinasyonunu sağlanmak

 

Yazarları makalesiyle ilgili her aşamada bilgilendirmek ve onaylanan makalenin kabul yazısını hazırlamak

 

Gelen ve giden evrakları arşivlemek

 

Amirlerin verdiği diğer görevleri yapmak

 

 

 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Değerlendirme Anketinin sisteme veri girişini yapmak