Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Araştırma Görevlileri

Ana Sayfa >

- Dilekçe (indir) (2 adet)

- Özgeçmiş  (indir)  (2 adet)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

- İkametgâh İlmühaberi (2 adet) e-devletten alınabilir.

- Adli sicil kaydı belgesi (2 adet) e-devletten alınabilir.

- Uzmanlık Belgesi Fotokopisi (2 adet)

- Lise Diploması fotokopisi (2 adet)

- Tıp Diploması fotokopisi (2 adet)

- YDUS yerleştirme sonucu internet çıktısı (2 adet)

- 12 adet fotoğraf

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (2 adet) e-devletten alınabilir.

- Lisede hazırlık okunduysa ilgili lise müdürlüğünden hazırlık okunduğunu belirten alınacak belge (2 adet)

- Şu an çalışanlar ya da herhangi bir kurumda çalışıp istifa edenler için ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden veya üniversite ise Rektörlükten alınacak hizmet belgesi (2 adet) 

- Sağlık Kurulu Raporu (Fakültemiz Hastanesinden Alınması Zorunludur.)

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (İndir) (2 adet)

NOT:      Müracaatlar şahsen yapılacak olup,

              YDUS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren

              10 (on) iş günü içerisinde kayıt yaptırılacaktır.
 
İletişim için: 0 352 207 66 66 – 23003

!!! ÜNİVERSİTEMİZİ SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA KAZANANLAR BAŞVURULARINI SAĞLIK BAKANLIĞI’NA YAPACAKTIR. !!!