Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Eğitim Öğretim

Ana Sayfa > Entegre Sistem

Fakültemizde Tıp eğitimi birer yıllık aşağıdaki dönemlere ayrılır: 

Dönem I Dönem II Dönem III Dönem IV Dönem V Dönem VI (İnternlik-Aile Hekimliği)

Fakültemizde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1963 yılından beri başarıyla uygulandığına inandığımız İntegre Sistem uygulanmaktadır. Bu eğitim sisteminin başlıca özelliği Dönem I,II ve III derslerinin anabilim dallarına göre değil, konulara göre verilmesidir.

Bu eğitim sisteminde belirli bir konu örneğin solunum sistemi ele alınarak, bu sisteme ait anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri veya klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Bu sistem değişik bilim dalları ve klinik öncesi ile klinik konular arasındaki suni ayırımı ortadan kaldırılmaktadır. İntegre sistemle tıp öğrencisine basit ve küçük fonksiyonel ve yapısal üniteler sunulmakta, sonra giderek daha kompleks insan organizması sistemlerine geçilmektedir. Bütün dersler ve laboratuvar çalışmaları da konular açısından birbiri ile ilgili ve bağlantılıdır.

Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise, kliniğe hazırlık olmak üzere sistemlerin patoloji, farmakoloji ve fizyopatolojisi ele alınmaktadır. Ayrıca 1992-1993 ders yılından itibaren Halk Sağlığı, Adli Tıp ve Tıbbi Etik dersleri, 2001-2002 ders yılından itibaren de Tıbbi Genetik dersleri Dönem III'de verilmeye başlanmıştır.

Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlarına ayrılmıştır. Öğrenciler servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar ve klinik eğitimine ek olarak Dönem IV' de radyoloji konusunda da eğitim görürler.

Altıncı yıl mezuniyet öncesi internlik (Aile Hekimliği) dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

Tıp dışı derslerden, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile Türk Dili dersleri zorunlu dersler olup, Dönem I'de haftada ikişer saat olarak verilmektedir. Zorunlu bir diğer ders İngilizce olup, Dönem I ve II'de haftada dörder saat, Dönem III ve IV'de ise haftada ikişer saat olarak uygulanmaktadır. İngilizce dersleri Türkçe olarak verilen tıp dersleriyle koordineli olarak hazırlanmıştır. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar haftada ikişer saat olmak üzere seçmeli ders olarak öğrenciler tarafından alınabilmektedir.