Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Eğitim Öğretim

Ana Sayfa > Genel Eğitim Konseyi

  DEKAN VE DEKAN YARDIMCILARI

  Prof.Dr. Hızır Yakup AKYILDIZ

  Dekan 

  Prof. Dr. Orhan YILDIZ

  Dekan Yardımcısı

  Doç. Dr. İskender GÜN

  Dekan Yardımcısı

  BÖLÜM BAŞKANLARI

  Prof. Dr. Fahri OĞUZKAYA

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

  Prof. Dr. Kürşat GÜNDOĞAN

  Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı (vekaleten)

  Prof. Dr. Hamiyet ALTUNTAŞ

  Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  Prof. Dr. Kudret DOĞRU

  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. İbrahim Suat ÖKTEM

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Cüneyt TURAN

  Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Erdoğan M. SÖZÜER

  Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Fahri OĞUZKAYA

  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Kuddusi ERKILIÇ

  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Ercan Mustafa AYGEN

  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Haluk Kutay TAŞDEMİR

  Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ

  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Mahmut ARGÜN

  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Figen ÖZTÜRK

  Patoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. İrfan ÖZYAZGAN

  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Bşk.

  Prof. Dr. İbrahim GÜLMEZ

  Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  Prof. Dr. Nurullah GÜNAY

  Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı

  Dr. Öğr. Üyesi Haşim ASİL

  Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Selçuk MISTIK

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

  Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRCİ

  Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı

  Prof. Dr. Duran ARSLAN

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Murat BORLU

  Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Orhan YILDIZ

  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

  Dr. Öğr. Üyesi İsa CÜCE

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. İnci GÜLMEZ

  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

  Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Murat Hayri SİPAHİOĞLU

  İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Mehmet Tuğrul İNANÇ

  Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Sevda İSMAİLOĞULLARI

  Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ

  Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Celalettin EROĞLU

  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Güven KAHRİMAN

  Radyoloji Anabilim Dalı Başkan

  Prof. Dr. Saliha Demirel ÖZSOY

  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

  Doç. Dr. Soner AKKURT

  Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

  Doç. Dr. Zafer SEZER

  Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Munis DÜNDAR

  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı

  TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  Doç. Dr. Mehtap NİSARİ

  Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

 Öğr. Gör. Dr. Fazile CANTÜRK

  Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

  Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Nurcan DURSUN

  Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Birkan YAKAN

  Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Mustafa Yavuz KÖKER

  İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Dr. Öğr. Üyesi Ozan YAMAN

  Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Sabahattin MUHTAROĞLU

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Hamiyet ALTUNTAŞ

  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Hüseyin KILIÇ

  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Melis NAÇAR

  Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

  Doç. Dr. Halil TEKİNER

  Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı