Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Fakülte Kurulu

Ana Sayfa > Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız

Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız

hyakyildiz@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Hamiyet Altuntaş

Prof. Dr. Hamiyet Altuntaş

donmezh@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Munis Dündar

Prof. Dr. Munis Dündar

dundar@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Abdullah Demirtaş

Prof. Dr. Abdullah Demirtaş

ademirtas@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan

Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan

ferdogan@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Selma Gökahmetoğlu

Prof. Dr. Selma Gökahmetoğlu

selmag@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan

Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan

mtturan@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Tutkun Talih

Doç. Dr. Tutkun Talih

tutkuntalih@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Murat Gültekin

Doç. Dr. Murat Gültekin

gultekin@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Öz Gergin

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Öz Gergin

oozgergin@erciyes.edu.tr

Fakülte Kurulu Görevleri:

a.  Kuruluş ve işleyişi:
Fakülte kurulu,dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(1)    Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.