Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.
  • 26-09-2022

Üniversite Öğrencilerinin Müfredat Eğitimleri Kapsamında Yapacakları Bilimsel Çalışması Anketi Hk

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)'nden Akredite bir lisans eğitim programına sahiptir. Tıp Eğitiminde Akreditasyon gereği, yaklaşık 5 yıldır Tıp Fakültemizin lisans öğrencilerine sunulan müfredat kapsamında 1. sınıftan 3. sınıfa kadar; Tıpta Sosyal Hekimlik (TSH) ve Bilim Koridoru isimli koridor eğitimleri mevcuttur. Bu kapsamda Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Naile Esra SAKA danışmanlığında yürütülen bilimsel bir öğrenci projesi için ‘Medyada İşlenen Adli Nitelikli Olaylara ve Toplumsal Yansımalarına, Adli Tıp ve Adli Bilimler Camiasının Görüş ve Tutumları' başlıklı online anket yapılmak istenmektedir. Konunun Tıp Fakülteleri tüm Anabilim Dalları, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı gibi hekimlerin ilgi alanı gibi görünse de camianın multidisipliner olduğu, Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimleri ile PhD ve MSC almış tüm bilim insanlarını ilgilendirdiği ifade edilerek; bu bağlamda hedef kitlenin ülkemizin tüm Üniversitelerinin, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokullar, Üniversite Enstitülerine (Öğretim Üyesi, Doktor (phD), Uzman (MSc), Uzman Hekim ve Araştırma Görevlileri gibi), Adli Tıp Kurumu Başkanlığı olduğu belirtilmektedir.

Anket linki: https://docs.google.com/forms/d/1z8Ub1rfW1vv2221K2vBZVt2Y1XH_1LrBxrvIXYQ3wM/viewform?ts=62370efb&edit_requested=true