Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Asistan Uyum Programı

Fakültemize 2018 yılında yeni başlayan araştırma görevlisi doktorlara yönelik olarak 19 Ocak 2019 tarihinde Merkezi Derslikler Amfisinde “Asistan Uyum Programı” düzenlenmiştir.  Eğitim programına 75 araştırma görevlisi katılmış olup, aşağıya çıkarılan program doğrultusunda öğretim üyelerimiz ve idarecilerimiz tarafından araştırma görevlilerimiz bilgilendirilmiştir.

 

 TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ UYUM PROGRAMI 19 OCAK 2018

  08:30- 08:45

  Tanışma ve Açılış Konuşması

  Prof. Dr. M.Hakan Poyrazoğlu

  08:45- 09:15

  Özlük işleri  (görevlendirme, rotasyon, görev süresi, ihtisas uzatma, askerlik, kimlik, izin, rapor, tez)

  Bahri Yancar

  09:15-09:45

  Hastane otomasyon sistemi ve kayıtlar, hasta yatış, çıkış,sevk, fatura işlemleri

  Fatih Koç

  09:45-10:15

  Uzmanlık Tezi ve Etik Kurul

  Prof. Dr. Kader Köse

  10:15-10:30

  ARA

 

  10:30-11:00

  Eczane uygulamaları (antibiyotik ve diğer ilaç istemleri, dış reçete uygulamaları)       

  Ecz. Nuran Yozgat

  11:00 - 11:30

  Hastane laboratuvarlarının işleyişi ve istemler (numune alınması, saklanması, transferi ve sonuçlar)

  Prof. Dr. Cevat Yazıcı

  11:30-12:00

Hastane enfeksiyonları, mesleki korunma ve Tıbbi Atıklar

  Doç Dr. Ayşegül Ulu Kılıç

  12:00-13:00

  ÖĞLE ARASI

 

  13:00-13:30

  Acil servis yapılanması, çalışma düzeni ve konsültasyon sistemi

  Prof.Dr. Ö. Levent Avşaroğulları

  13:30-14:00

  Genel tıp uygulamalarında hastaya psikolojik yaklaşım

  Doç. Dr. Akif Asdemir

  14:00-14:30

  Tıpta uzmanlık Öğrenciliği Yönetmeliği, adli sorumluluklar ve hasta hakları

  Prof. Dr. Çağlar Özdemir

  14:30-14:45

  ARA

 

  14:45-15:15

  Kan bankasının işleyişi

  Prof. Dr. Bülent Eser

  15:15-15:45

  Hasta dosyası tutma ilkeleri, hasta izlem ve epikrizleri

  Doç. Dr. Ömer Önal

  15:45-16:15

  Geri Bildirimler

  Prof. Dr. Zeynep Baykan