Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Bahar Yarıyılı Dersleri İle İlgili Öğrencilere Duyuru

Üniversite Senatosunun 18.02.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 2020-2021 Eğitim dönemi bahar yarıyılında Fakültemizde eğitimin hibrid sistemle yürütülmesine karar verilmiş olup ; ilk üç sınıftaki dersler ile ilgili olarak;
 
1- Teorik dersler amfi ortamında yapılacak ve senkron olarak öğrencilerle paylaşılacaktır.
2- Teorik derslerin video kayıtları asenkron olarak öğrencilerin erişimine açılacaktır.
3- Uygulamalar olabildiğince online olarak yapılacaktır, online yapılamıyor ise küçük gruplar halinde ve gerekli korunma tedbirleri alınarak yaptırılacaktır.
4- Aksine ek bir düzenleme yapılmadığı takdirde yazılı sınavlar yüzyüze olarak yürütülecektir.
 
İlk üç sınıf dışındakilerde, güz yarıyılındaki gibi uygulama devam edecektir.
 
İlanen Duyurulur.
23.02.2021