Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Bahar yarıyılında uygulanacak olan ders ve sınav esasları

Üniversitemiz Senatosunun 03/02/2022 tarihli ve 03 sayılı toplantısında Üniversitemiz 2021-2022 eğitim- öğretim yılı Bahar yarıyılında uygulanacak olan ders ve sınav esasları hakkında alınan kararın karar metni aşağıda yer almaktadır.

Tıp Fakültesi Dekanlığı