Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Dönem 3 Sınav Tarih Değişikliği

Toplantı Tarihi : 15.12.2021   Toplantı Sayısı : 47    Karar No : 21/426

Fakültemiz Dönem III öğrenci temsilcisi Akıncan Aydın'ın dekanlığımıza vermiş olduğu 15.12.2021 tarihli dilekçesi incelendi.

Adı geçenin dilekçesinde belirttiği 10.01.2022 Pazartesi günü MED 305 sınavının 24.01.2022 Pazartesi günü, MED 301 sınavının 26.01.2022 Çarşamba ve MED 303 sınavının 28.01.2022 Cuma günü yapılmasının uygun görüldüğüne ve ilgili birimlere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Not: Sınav saatleri (Eğitim-Öğretim Rehberinde belirtilen saatler içerisinde yapılacaktır.