Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

DAFI Burs Programı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca koordine edilen ve ülkemizin uluslararası öğrencilere yönelik yükseköğretim düzeyinde verilen kamu kaynaklı burs programlarının genel adı olan Türkiye Bursları Programı çerçevesinde, doğrudan ülkemiz tarafından finanse edilen burs programlarının yanı sıra çeşitli ulusal/uluslararası kuruluşlar ile gerçekleştirilen protokoller çerçevesinde yürütülen ortak burs programları da yer almaktadır.

Bu kapsamda, 2016 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile ortak olarak yürütülen Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi (DAFI) Burs Porgramı için yeni öğrenci burslandırılması kararlaştırılmıştır. 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek program kapsamında, 2022-2023 akademik yılı itibariyle üniversitelere kayıt yaptıran ve aynı zamanda ikinci yıllarına başlayacak olan öğrencilere aylık burs, öğrenim harcı ve sağlık sigortası desteği sağlanacaktır.