Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Erciyes Üniversitesi Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu

Her Hafta Çarşamba günleri toplanmaktadır.

Başvurular Toplantı Tarihinden En az 3 iş günü öncesi etik kurul sekreteryasına ulaşması gerekmektedir.

Geç gelen başvurular diğer hafta yapılacak toplantıda değerlendirmeye alınacaktır.

Toplantı tarihlerinde başvuru olmadığı takdirde o hafta toplantı yapılmayıp diğer hafta başvuru dosyalarının  gelmesi  durumunda toplanılmaktadır.

 

  Prof. Dr. Yeşim AKTAŞ

    Başkan

  Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

    Başkan Yardımcısı

  Doç. Dr. Orhan PÜSKÜLLÜ

    Üye

  Yrd. Doç. Dr. Eren DEMİRPOLAT

    Üye

  Dr. Yalçın Yontar

    Üye

  Av. Yavuz ERSOLAK

    Üye

  Mehmet ŞENKALP

    Üye  

  Şükriye YENİSU

    Sekreterya