Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.
  • 12-01-2021

2020 Türkiye Burslusu Öğrencilerin Kayıtları

Türkiye Bursları kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılında burslandırılan ve üniversitelerimizin lisans ve lisansüstü programlarına yerleştirilen öğrencilerin, kayıt tarihi ve kayıt süreçleri ile ilgili olarak,

1. Yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına tabi olarak eğitim Yurt veren kurumlardan mezun olan öğrencilerin lise diplomalarının Türkçe yeterlik belgesi olarak kabul edilmesi ve bu öğrencilerden Türkiye'de ikamet edenlerin kayıtlarının 15 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması,

2. 18.05.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince, Türkiye Bursları kapsamında lisansüstü programlara yerleştirilen öğrencilerden ALES ya da eşdeğer uluslararası akademik yeterlilik belgesi istenmemesi, Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara yerleştirilen öğrencilerin Türkçe bildiklerini belgelendirmeleri halinde lisansüstü öğrenime başlatılmaları,

3. Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu'nun Türkiye Burslarına kabul edilen öğrencilerden Türkçe yeterliğini belgelendiremeyenlerin, yerleştirildiği programın eğitim dili fark etmeksizin, tamamının Türkçe hazırlık eğitimine tabi tutulması kararı gereğince, Türkiye Burslusu yeni öğrencilerin üniversite kayıtlarının Türkçe hazırlık sınıfı öğrencisi şeklinde şartlı kayıt olarak yapılması ve Türkçe eğitim süresince ilgili üniversite tarafından diğer öğrencilerine sağlanan bütün haklardan yararlandırılmaları,

4. Türkiye Bursları başvuruları olumlu değerlendirilen adayların tercih ettiği bölüm ve programların talep ettiği belgeleri ve diğer şartları sağlamalarına özel bir önem verilmesine rağmen kayıt esnasında talep edilen belgelerden herhangi birine veya birkaçına sahip olmayan öğrencilere rastlanabilmektedir. Bu tür durumlarda (mezuniyet/geçici mezuniyet belgesi hariç), öğrencilerin kayıtlarının şartlı olarak yapılması ve sözü edilen öğrencilere bu belgeleri sunmaları için bir sonraki eğitim öğretim yılı başlayana kadar süre verilmesi,

5. Lisansüstü düzeylerde yapılan yerleştirmelerde açık olmayan bölüm bulunması halinde, ilgili enstitü veya anabilim dalının görüşü alınmak suretiyle, adayın yerleştirme işlemi yapılan anabilim dalının bilim dallarından birine veya adayın akademik alt yapısına uygun bir anabilimdalı/bilimdalına kaydının alınması ve bu şekilde açık olmayan programların bulunması durumunda Başkanlığımızın üniversiteler tarafından ivedilikle bilgilendirilmesi,

6. Kayıt esnasında klinik uygulaması olan sağlık alanları dışında lisansüstü öğrencilerden denklik belgesi istenmemesi, lisans öğrencilerinin ise denklik işlemlerini ülkemize intikalleri sonrasında yapılabilmesi için makul bir süre verilmesi,

7. Pandemi süreci göz önünde bulundurularak, yurtdışında bulunan öğrencilere çevrimiçi kayıt imkânı sağlanması, bahse konu öğrencilerin belgelerinin orijinallerini ve tercümelerini sunmaları için kendilerine Türkiye intikallerine kadar süre tanınması, bu esnada kayıtlarının şartlı olarak kabul edilmesi, çevrimiçi kayıt imkânı olmayan üniversitelerde kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıt haklarının bir eğitim yılı saklı tutulması hususları uyarınca kayıt işlemlerinin yapılması uygun görülmüştür.

 

Haberler

Kurul Sonu Sınavları Hk.

Ekleme Tarihi: 12-01-2021

1, 2, 3 Sınıf Öğrencilere Duyuru

Ekleme Tarihi: 12-01-2021

2020 Türkiye Burslusu Öğrencilerin Kayıtları

Ekleme Tarihi: 12-01-2021
Tüm Haberler