Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

Fakülte Yönetim Kurulu

Ana Sayfa > Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Demirtaş

Prof. Dr. Abdullah Demirtaş

ademirtas@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Erdoğan Unur

Prof. Dr. Erdoğan Unur

unur@erciyes.edu.tr

Prof.Dr. Mustafa Tayfun Turan

Prof.Dr. Mustafa Tayfun Turan

mtturan@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Serap Doğan

Doç. Dr. Serap Doğan

serapdogan@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Ömer Önal

Doç. Dr. Ömer Önal

omeronal@erciyes.edu.tr

Fakülte Yönetim Kurulu Görevleri

 

 a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

 (2) Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

 (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

 (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

 (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

 (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.