Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

KORONAVİRUS SALGINI Hk.

KORONAVİRUS SALGINI

Prof. Dr. Orhan YILDIZ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Başkanı

Koronavirus

Koronaviruslar misk kedisi, develer ve yarasalar başta olmak üzere birçok hayvan türünde yaygın olarak bulunmaktadır. Hayvanlar arasında dolaşan Koronaviruslar zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yeteneği kazanabilirler. Alfa, beta, gama ve delta olmak üzere dört koronavirus alt grubu bulunmaktadır. İnsanlarda klinik tablo çok hafif olabileceği gibi insan hayatını tehdit eden ağır solunum yolu hastalıklarına da neden olabilirler. Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirus (COVID-19) insandan insana bulaşma yeteneği de kazanmış olan bir virustur.

İnsan koronavirusları ilk kez 1960’larda tanımlanmıştır. Bugün insanda infeksiyon etkeni olduğu bilinen yedi koronavirus bulunmaktadır. Bunlardan 229E (Alfa koronavirus), NL63 (Alfa koronavirus), OC43 (Beta koronavirus) ve HKU1 (Beta koronavirus) insanda en sık infeksiyon etkeni olan koronaviruslar olup üst ve alt solunum yollarını etkilemektedirler. Diğer üç insan koronavirusuysa yakın geçmişte tanımlanmıştır:

  • SARS-CoV: 2002 yılında Çin’de tanımlanmıştır. Ciddi akut solunum yolları sendromuna (SARS) neden olmaktadır. 2002 ve 2003 yıllarında dünya genelinde salgın yaparak ve 774 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
  • MERS-CoV: 2012 yılında Suudi Arabistan’da ortaya çıkmış ve bugüne dek birçok ülkede görülmüştür. Orta Doğu solunum yolları sendromu virüsü (MERS) olarak isimlendirilmiştir.
  • COVID-19: Son olarak; 2019 yılı aralık ayında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde insanlarda pnömoni salgını yapan yeni bir koronavirus olarak tanımlanmıştır. .........

 

Tüm metin için indiriniz