Yasa ve Yönetmelikler
Yasa ve Yönetmelikler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanunu

Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu Yönergesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzaktan Öğretim İle Verilecek Dersler ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

İntörn Doktorluk Eğitim ve Çalışma Yönergesi

Klinik Ders Yönergesi

Koordinatörler Kurulu Yönergesi

Mezuniyet Öncesi Eğitimde Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Esaslar

Öğrencilerle İlgili Maddeler

Ölçme Değerlendirme Eş Güdüm Alt Kurulu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Sınav Hazırlama Uygulama ve Değerlendirme Esasları

Tıp Fakültesi Akademik Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Tıp Fakültesi Özdeğerlendirme Kurulu Yönergesi

Tıpta Uzmanlık Dallarının Rotasyonları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları Çalışma Esasları

Erciyes Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi